รายการวีนัส อัศวภูมิ


หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง


อัจจิมา จันทวี


วัลยา รื่นบุตร


ธีรเจต กลางนุรักษ์


พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

รอบบ้านเรา

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ, หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง, อัจจิมา จันทวี, วัลยา รื่นบุตร, ธีรเจต กลางนุรักษ์, พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2017-09-12งานแสดงสินค้าไทยที่ปารีสถาน/ การแสดงดนตรีไทย-อาหารไทยในโมซัมบิก/ ไทยตั้งเป้าการท่องเที่ยว 3 ล้านล้านบาทปี 2561
2017-09-11ตัวแทน Startup เข้าแข่งขันที่เวอร์จิเนีย/ พระบิดาแห่งกีฬารถยนต์ไทย/ ยูนนานใช้หนึ่งอำเภอหนึ่งผลิตภัณฑ์
2017-09-08สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์
2017-09-07ครม.เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลไทย-กัมพูชา เพื่อเว้นภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้
2017-09-05นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำ BRICS ครั้งที่ 9 วันที่ 4-5 กันยายน 60 ที่เมืองเซี่ยเหมิน
2017-09-04การขอรับเครื่องหมายรับรองฮาลาล/ งานเทศกาลไทยในบราซิลครั้งแรก/ นายกฯประชุม จังหวัดสระแก้ว
2017-09-01กาประชุม cSEP ที่สิงคโปร์
2017-08-31รมว. กต. กล่าวถึงกรณีการเพิกถอนหนังสือเดินทางของ นส.ยิ่งลักษณ์ฯ อดีดนายกรัฐมนตรี