รายการ


รอบบ้านเรา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2018-12-31มุสลิมในไทย
2018-12-28การระชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย - ลาว ครั้งที่ 3
2018-12-24แถลงการณ์ประชุมร่วมนายกฯ และ รัฐมนตรีไทยลาว ครั้งที่ 3
2018-12-21เรื่องเล่ารอบบ้าน/ ปั่นจักรยานไทย-เมียนมา/ มาตรการเศรษฐกิจ สปป.ลาว
2018-12-19ความสำเร็จของจีนในการต่อสู้กับความยากจน
2018-12-17รอยต่ออุบลราชธานีถึงเวียงจันทร์
2018-12-14การเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
2018-12-12แนวคิดหลักของการเป็นประธานอาเซียน "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน"
2018-12-10สิงคโปร์ : สมาชิกอาเซียน