รายการวีนัส อัศวภูมิ


หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง


อัจจิมา จันทวี


วัลยา รื่นบุตร


ธีรเจต กลางนุรักษ์


พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

รอบบ้านเรา

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ, หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง, อัจจิมา จันทวี, วัลยา รื่นบุตร, ธีรเจต กลางนุรักษ์, พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2018-02-27รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดเข้าร่วมประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 37
2018-02-26วาระแห่งชาติ "สิทธิมนุษยชน" / พลังงานทดแทนเวียดนาม/ ด่านนำเข้าทางอากาศเสฉวน
2018-02-21สิงคโปร์เตรียมเก็บภาษีคาร์บอนในปี 2562/ อุรังอุตังใกล้สูญพันธ์
2018-02-20เมืองแทกูสนับสนุนนักีฬาไทยในโอลิมปิกฤดูหนาว/ ประธานาดีแอฟริกาใต้คนใหม่เข้ารับตน
2018-02-19การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักร/ ASEAN Msmes
2018-02-16สัมภาษณ์นักการทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
2018-02-14สัมภาษณ์เอกอัครราชทูต วิชาวัฒน์ อิศรภักดี
2018-02-13รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเผยอังกฤษไม่กดดันไทยจัดการเลือกตั้ง/ เครื่องบินรัสเซียตก/ ฝนหลวงสลายฝุ่นละอองใน กทม.
2018-02-12สรุปข่าวสำคัญจากสื่อมวลชนไทยและสื่อต่างประเทศ / กรมการกงสุลเปิดให้บริการพิเศษทำ Passport วันเสาร์