รับฟังรายการสด
ดาวดวงน้อยดาวดวงน้อย
19:00-19:30 น.

รายการวีนัส อัศวภูมิ


หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง


อัจจิมา จันทวี


วัลยา รื่นบุตร


ธีรเจต กลางนุรักษ์


พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

รอบบ้านเรา

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ, หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง, อัจจิมา จันทวี, วัลยา รื่นบุตร, ธีรเจต กลางนุรักษ์, พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2017-12-2510 ข้อเท็จจริง นางงามจักรวาล/ออกแบบตราสัญลักษณ์/ธนาคารอุตสาหกรรมเกาหลี/เมียร์มาห้ามทูตพิเศษ UN เข้าประเทศ
2017-12-21กต. ร่วมกับกกท.ร่วมผลักดันกีฬามวยไทยเข้าสู่โอลิมปิค 2024
2017-12-20การนำนักธุรกิจไทยเยือนรัฐกะเหรี่ยง
2017-12-19กต. ร่วมดันมวยไทยบรรจุในการแข่งขันโอลิมปิก / รมต. ลุ่มน้ำโขงไฟเขียวแผน 5 ปี
2017-12-18รัฐบาลเวียดนามออกมาตราการเพื่อแก้ไข IUU , MFA CEO Forum , กรมการข่าว , ฟิลิปปินส์ผ่านร่างกฏหมาย
2017-12-15ไฟป่าในแคลิฟอร์เนีย
2017-12-13การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 3
2017-12-12เกาหลีใต้เจ้าภาพโอลิมปิกฤดูหนาว 2018/ รัสเซียโดนสั่งแบนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก เหตุใช้สารต้องห้าม
2017-12-11ย้อนรำลึก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน