รายการ


รอบบ้านเรา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2018-12-12แนวคิดหลักของการเป็นประธานอาเซียน "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน"
2018-12-10สิงคโปร์ : สมาชิกอาเซียน
2018-12-07เรื่องเล่าด้านวัฒนธรรมรอบบ้านเรา
2018-12-055 ธันวาคม วันดินโลก
2018-12-03โรงเรียนเด็กน้อยในแขวงไซยะบุลี
2018-11-30เลาะรั้วแดนมังคร ตอน รู้จักมหานครเซี่ยงไฮ้ ตอนที่ 2
2018-11-28เทศกาลคนโสด 11.11
2018-11-26เล่าเรื่องเมืองลาว แขวงไชยะบุรี
2018-11-23เลาะรั้วแดนมังคร ตอน รู้จักมหานครเซี่ยงไฮ้ ตอนที่ 1