รายการเบญจาภา ทับทอง


วนิดา พหลพลพยุหเสนา


รณพพัณณ์ กปิตถัย

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, วนิดา พหลพลพยุหเสนา, รณพพัณณ์ กปิตถัย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2019-10-16ประชาสัมพันธ์งาน 20 ปี ยุวทูตความดี
2019-10-14โสร่ง เมืองม่าน
2019-10-08การบอกเวลาในภาษาอินโดนีเซีย ตอนที่ 2
2019-10-07อะลุนตยา เมืองม่าน
2019-10-01การบอกเวลาในภาษาอินโดนีเซีย
2019-09-30ติดตามความเคลื่อนไหว แนวทางการดำเนินการภารกิจฮัจย์ ซาอุดีฯ
2019-09-23พัฒนาการ การดำเนินงานกิจการฮัจย์ของซาอุดีอาราเบีย
2019-09-18ความเชื่อเรื่องความตายในอาเซียน : กระสือ
2019-09-16ความเชื่อเรื่องความตายในอาเซียน : กระสือ