รายการเบญจาภา ทับทอง


วนิดา พหลพลพยุหเสนา


รณพพัณณ์ กปิตถัย

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, วนิดา พหลพลพยุหเสนา, รณพพัณณ์ กปิตถัย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2019-07-03แผนยุทธศาสตร์ตลาดร่วมดิจิทัลของยุโรป
2019-07-01ภารกิจฮัจย์ปี 2562
2019-06-26ความเคลื่อนไหวในตะวันออกกลางล่าสุด ความตรึงเครียดในอ่าวเปอร์เซีย
2019-06-24ขยายเปิดด่านสะเดาเป็น 24 ชั่วโมง
2019-06-21พัฒนาการทางเศรษฐกิจของจีน : มณฑลซานตง/กวางตุ้ง/ไห่หนาน
2019-06-19โครงการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ปี 2562
2019-06-17ศึกษากรณีเปรียบเทียบด้านการศึกษาทั่วไปและศาสนาอิสลามในประเทศกาต้าร์กับประเทศโลกอาหรับ
2019-06-14สถานการณ์เศรธฐกิจดิจิทัลของจีน : มณฑลชานตง
2019-06-10วันตรุษอิสลาม