รายการเบญจาภา ทับทอง


วนิดา พหลพลพยุหเสนา


รณพพัณณ์ กปิตถัย

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, วนิดา พหลพลพยุหเสนา, รณพพัณณ์ กปิตถัย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2020-03-18การพัฒนาด้านเทคโนโลยีของจีนและการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ COVID-19
2020-03-16อาหารพื้นเมืองภูเก็ต
2020-03-12Covid-19
2020-03-05สถานการณ์ Covid-19
2020-03-04การจัดเทศกาลที่ดูไบ / ราชกิจจานุเบกษา COVID-19
2020-03-02ละครนอก ละครใน
2020-02-25การให้คำแนะนำและการสร้างประโยคคำถามในภาษาอินโดนีเซีย
2020-02-24เที่ยวมาเลเซีย
2020-02-20กระทรวงสาธารณสุข update ข่าวไวรัส/ การจัดกงสุลสัญจรประเทศซาอุดิอาระเบีย