รายการวีนัส อัศวภูมิ


หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง


อัจจิมา จันทวี


วัลยา รื่นบุตร


ธีรเจต กลางนุรักษ์


พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

รอบบ้านเรา

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ, หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง, อัจจิมา จันทวี, วัลยา รื่นบุตร, ธีรเจต กลางนุรักษ์, พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2017-04-24ศักยภาพด้านพลังงานของ สปป.ลาว/ WBO ชี้เทคโนโลยีอาจก่อปัญหาแรงงาน
2017-04-21การเยือนบาห์เรนของนายกรัฐมนตรี
2017-04-19นายกรัฐมนตรีเยือนบาห์เรน
2017-04-1810 อันดับจุดหมายปลายทาสุดฮิตในเอเชีย
2017-04-17ข่าวรอบโลก
2017-04-14รถยนต์ไฟฟ้าของบริษัทเทสล่า/ อุทกภัยในเปรู
2017-04-13นายกฯ กำชับทหาร-ตำรวจ ปกครองดูแลประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 60
2017-04-12นวัตกรรมไทย
2017-04-11เทศกาลต่างๆ ของประเทศในอาเซียน