รายการวีนัส อัศวภูมิ


หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง


อัจจิมา จันทวี


วัลยา รื่นบุตร


ธีรเจต กลางนุรักษ์


พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

รอบบ้านเรา

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ, หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง, อัจจิมา จันทวี, วัลยา รื่นบุตร, ธีรเจต กลางนุรักษ์, พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2017-02-24เทคโนโลยีการเงิน FINTECH ดำเนินรายการโดยคุณพิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล
2017-02-21ระเบิดแก่งลุ่มน้ำโขง/ ทำความรู้จักกับลุ่มน้ำโขง ดำเนินรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร
2017-02-20มาทำความรู้จักกับผู้นำทางศาสนารอบๆ บ้านเรา ดำเนินรายการโดยคุณอัจจิมา ฉันทวี และคุณธีรเจต กรางนุรักษ์
2017-02-17เทคโนโลยีการเงิน ดำเนินรายการโดยคุณพิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล
2017-02-16ครม. มีมติขยายความตกลงรัฐบาลไทย-สหรัฐ ด้านการกระจายเสียง ถึงปี 2566 , เอกชนจี้ยกระดับปัญหาแรงงานเป็นวาระแห่งชาติ
2017-02-15ไทยกับ G77 วาระปี 2559 ดำเนินรายการโดยคุณหทัยกานต์ ฤกษ์จำนง
2017-02-14วัฒนธรรมร่วมอาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร
2017-02-13โรงไฟฟ้าแห่งใหม่ที่ สปป. ลาว / วันมาฆบูชา ดำเนินรายการโดยคุณอัจจิมา ฉันทวี และคุณธีรเจต กรางนุรักษ์
2017-02-10สัมภาษณ์ครูและครอบครัว ผู้อุปถัมภ์นักเรียนชาวนิวซีแลนด์ ดำเนินรายการโดยคุณพิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล