รายการ


รอบบ้านเรา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2018-09-03การเยือนไทยของปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รัฐอิสราเอล / รัฐบาลไทย มอบเงินช่วยเหลือ โรงพยาบาลในอิสราเอล
2018-08-31เลาะรั้วแดนมังกร
2018-08-29รมว.กต. เยือนเยอรมนี / รมว.กต. เยือนฟินแลนด์อย่างเป็นทางการ
2018-08-28Shopping ในอินโดนีเซีย
2018-08-27การเสวนาเยาวชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
2018-08-22สัมภาษณ์อาจารย์จตุพล ชมภูนิช เกี่ยวกับเคล็ดลับ การเป็นนักพูดที่ดี
2018-08-21อิเหนาเล่าข่าว
2018-08-20ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วย ครม. ทวิภาคีไทย-เมียนมา การประชุม กงสุลใหญ่กับผู้ว่าราชการ-จังหวัดชายแดน
2018-08-17หนึ่งมิตร ชิดใกล้ ไทยอินโดนีเซีย