รายการวีนัส อัศวภูมิ


หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง


อัจจิมา จันทวี


วัลยา รื่นบุตร


ธีรเจต กลางนุรักษ์


พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

รอบบ้านเรา

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ, หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง, อัจจิมา จันทวี, วัลยา รื่นบุตร, ธีรเจต กลางนุรักษ์, พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2017-08-25ข่าวนายกรัฐมนตรีเวียดนามเยือนไทย
2017-08-23เชื่อมโลกสู่ไทย เชื่อมไทยสู่โลก
2017-08-22ประสบการณ์การไปประจำที่ นครหนานหนิงในช่วง 2 เดือน
2017-08-21การเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (CSEP)/ สถานการณ์แพร่ระบาดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A (H3N2)
2017-08-18สัมภาษณ์น้องแก้มนักเรียนโรงเรียนประจำที่อังกฤษ
2017-08-16สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรส่งถุงยังชีพ ช่วยผู้ประสบภันน้ำท่วม
2017-08-15นายกรัฐมนตรีพอใจจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว สรุปตัวเลขขึ้นทะเบียน 7.7 แสนคนไม่ผิดจากที่คาด
2017-08-14ครบรอบ 50 ปี อาเซียน/ เตือนภัยแผ่นดินไหวนครเฉิงตู/ ประเทศไทยมอบเอกสารอาเซียนที่เป็นอักษรเบรลล์
2017-08-11ข่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลียและสหรัฐฯ เยือนไทย และข่าวอื่นๆ