รายการ



วีนัส อัศวภูมิ


หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง


อัจจิมา จันทวี


วัลยา รื่นบุตร


ธีรเจต กลางนุรักษ์


พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

รอบบ้านเรา

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ, หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง, อัจจิมา จันทวี, วัลยา รื่นบุตร, ธีรเจต กลางนุรักษ์, พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2017-11-13ครัสไทยสู่ครัวฝดลกในฟิลิปปินส์/ โอกาสและศักยภาพเศราฐกิจในมาเก๊า/ กรุงเทพขึ้นเป็นอันดับ 2 เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม
2017-11-10ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ อ.น้ำหนาว/ การเมืองในซาอุดิอาระเบีย
2017-11-07คนไทยคว้ารางวัลเพียบในงานประกวดเค้กนานาชาติ/ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซาก้าเป็นประธานมองประกาศนียบัตร Thai SELECT
2017-11-06คณะยุวทูตความดีเยือนภูมิภาคคันไซ/ การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 25
2017-11-03แค้วนกาตาลูญญาต้องการประกาศเอกราชจากสเปน
2017-11-02กต.ยกเลิกหนังสือเดินทางทั้ง 4 เล่มของน.ส. ยิ่งลักษณ์ฯ , การลงนาม MoU 8 ฉบับระหว่างผู้นำเข้าข้าวจาก ตปท. กับผู้ประกอบการของไทย
2017-11-01พิธีถวายดอกไม้จันทร์ในต่างประเทศ
2017-10-30พระราชจริยวัตรพอเพียงตั้งแต่ทรงพระเยาว์/ กษัตริย์ผู้เป็นักสังคมสงเคราะห์