รายการวีนัส อัศวภูมิ


หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง


อัจจิมา จันทวี


วัลยา รื่นบุตร


ธีรเจต กลางนุรักษ์


พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

รอบบ้านเรา

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ, หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง, อัจจิมา จันทวี, วัลยา รื่นบุตร, ธีรเจต กลางนุรักษ์, พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2017-10-23กษัตริย์นักพัฒนาที่นานาชาติยอมรับ/ คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับการเดินทางร่วมพระราชพิธีฯ
2017-10-209 พระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ท่านอาจไม่ทราบ
2017-10-19ก้าวต่อไปของเศรษฐกิจไทยคือการรุกคืบเข้าสู้ยุโรป เช่นอังกฤษ ฝรั่งเศสและเยอรมนี
2017-10-18พระราชประวัติรัชกาลที่ 9
2017-10-17คำถาม-คำตอบ ควรรู้ เพื่อร่วมวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9
2017-10-16พระราชจริยวัตรด้านการออกกำลังกาย/ 9 คำพ่อสอน
2017-10-13พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา
2017-10-12ครม.เห็นชอบร่างเอกสารที่จะมีการรับรองและลงนามระหว่าง กปช. รมว. ขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 23 ที่สิงคโปร์
2017-10-11กษัตริย์นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่