รายการ


รอบบ้านเรา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2018-11-19ภาพรวมเศรษฐกิจลาว เขตพัฒนาเศรษฐกิจใหม่สีทันดอน
2018-11-12ข่าว สปป.ลาว กฎหมายแรงงาน
2018-11-07สีสะนของวัฒนธรรมเบอวานากันในสิงคโปร์
2018-11-06อิเหนาบุษบาพาเที่ยวนาขั้นบันได
2018-11-05พิธีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย
2018-11-02ตอน "เวียดนามวันนี้"
2018-10-31-อันดามันโกกรีน -10 อันดับสึนามิร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์
2018-10-29โครงการเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายต่างประเทศ
2018-10-26ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันของไทย-ญี่ปุ่น