รายการ


รอบบ้านเรา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2019-07-15เกาะกระแสการพัฒนาที่ยั่งยืนรอบบ้านเรา
2019-07-10การเดินทางของผู้แสวงบุญฮัจย์ชาวไทย
2019-07-03แผนยุทธศาสตร์ตลาดร่วมดิจิทัลของยุโรป
2019-07-01ภารกิจฮัจย์ปี 2562
2019-06-26ความเคลื่อนไหวในตะวันออกกลางล่าสุด ความตรึงเครียดในอ่าวเปอร์เซีย
2019-06-24ขยายเปิดด่านสะเดาเป็น 24 ชั่วโมง
2019-06-21พัฒนาการทางเศรษฐกิจของจีน : มณฑลซานตง/กวางตุ้ง/ไห่หนาน
2019-06-19โครงการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ปี 2562
2019-06-17ศึกษากรณีเปรียบเทียบด้านการศึกษาทั่วไปและศาสนาอิสลามในประเทศกาต้าร์กับประเทศโลกอาหรับ