รายการภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2018-07-12การคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 73
2018-07-11รู้จักแคนาดา
2018-07-10Strawless Challenge
2018-07-06อาชญากรรมข้ามชาติ (2)
2018-07-05สอท. ณ กรุงมาปูโต
2018-07-04วันชาติสหรัฐฯ
2018-07-03หน่วยกู้ภัยต่างชาติในถ้ำหลวง
2018-06-29ครบรอบ 20 ปีวิทยุสราญรมย์ กับแขกรับเชิญพิเศษ คุณณัฏฐา โกมลวาทิน ผู้ประกาศข่าวและบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
2018-06-28ประสบการณ์ในห้องเรียนสู่สนามการทำงาน : ปรัชญา การเมือง และ เศรษฐศาสตร์