รายการภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2018-10-11
2018-10-05การเมืองเลื่องชื่อ ประเทศ มาซิโดเนีย
2018-10-02Be The Next Generation ตอนที่ 4
2018-09-28บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ตอนที่ 2
2018-09-27สัมภาษณ์ผู้แทนเยาวชนร่วมประชุม UNGA 73
2018-09-25การสมัครเป็นนักการทูต ต้องทำอย่างไร
2018-09-21บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ตอนที่ 1
2018-09-20การจัดงานประกาศความสำเร็จ ปรับลดพื้นที่ทุ่นระเบิด ในประเทศไทย
2018-09-07เมื่อยูโกสลาเวียล่มสลาย