รายการพชร อังศุสุกนฤมล


ภัทรสุดา วโรพัฒน์

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ พชร อังศุสุกนฤมล, ภัทรสุดา วโรพัฒน์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2020-11-19เรื่องเล่าอาหรับ ตอนที่ 1
2020-11-18การประชุมอาเซียนครั้งที่ 37
2020-11-13เมืองอัจฉริยะ
2020-11-12อาร์เอ็มเอส ไททานิก
2020-11-11อัปเดตวัคซีนโควิดจากจีน
2020-11-06การผลักดันสีไทยโทนสู่มาตรฐานสากล
2020-11-05ดินแดนแห่ง Anfield Road
2020-11-04จีนเป็นตลาดยานยนต์พลังงานใหม่ ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
2020-10-23ห้องสมุดสำคัญของโลก (ตอนที่ 1)