รายการพชร อังศุสุกนฤมล


ภัทรสุดา วโรพัฒน์

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ พชร อังศุสุกนฤมล, ภัทรสุดา วโรพัฒน์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2020-10-22ความเป็นมาของบริษัท Nintendo
2020-10-21ผู้นำญี่ปุ่นเยือนเวียดนามยกระดับความสัมพันธ์
2020-10-16การส่งเสริมสิทธิสตรี
2020-10-15ย้อนรอย Playstation
2020-10-14หน้าต่างโลกกว้าง
2020-10-09การอนุรักษ์เมืองเก่า
2020-10-08สแตมฟอร์ด บริดจ์
2020-10-07สปสช. เปิดเผยข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บ-เสียชีวิต จากอุบัติเหตุบนท้องถนน
2020-10-02การสื่อสารในภาวะวิกฤต