รับฟังรายการสด
Discover Latin AmericaDiscover Latin America
18:00-18:30 น.

รายการพชร อังศุสุกนฤมล


ภัทรสุดา วโรพัฒน์

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ พชร อังศุสุกนฤมล, ภัทรสุดา วโรพัฒน์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2020-12-17ความเป็นมาของภาพยนตร์ Star Wars
2020-12-11หน้าต่างโลกกว้าง
2020-12-10ประวัติระเบิดนิวเคลียร์
2020-12-04แมวไทยในเวทีโลก
2020-12-02ฮ่องกง-สิงคโปร์ เลื่อนทราเวลบับเบิลออกไปไม่มีกำหนด,โซเชียล "โสมขาว-จีน เดือด หลังผักดองจีนคล้ายกิมจิ คว้า ISO,ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ
2020-11-27อุตสาหกรรมการเงินของโลก
2020-11-26เรื่องเล่าอาหรับ ตอนที่ 2
2020-11-25จีนและญี่ปุ่นร่วมพูดคุยกันครั้งแรกหลังญี่ปุ่นได้ผู้นำคนใหม่
2020-11-20การตั้งชื่อภาพ