รายการภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2021-05-06
2021-04-30การถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในไทย
2021-04-22วัฒนธรรมการดื่มชาในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย
2021-04-16ทรงเจ้าเข้า(ใจ)ผี : ความเชื่อเรื่องผี
2021-04-02ระบบป้องกันน้ำท่วมในเนเธอร์แลนด์ ตอนที่ 2
2021-04-01ถกขแมรแลไทย (ตอนที่ 2)
2021-03-26ระบบป้องกันน้ำท่วมในเนเธอร์แลนด์
2021-03-19การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ
2021-03-18ถกขแมร แลไทย