รายการพชร อังศุสุกนฤมล


ภัทรสุดา วโรพัฒน์

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ พชร อังศุสุกนฤมล, ภัทรสุดา วโรพัฒน์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2013-09-18การเปิดเสรีต่อนักลงทุนต่างชาติในมาดากัสการ์ ดำเนินรายการโดยคุณไกรวัฒ ภมรบุตร
2013-09-17เรื่อง มรดกโลกและสถานที่ท่องเที่ยวในกัมพูชา ตอน 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล
2013-09-13วิกฤตการณ์ซีเรีย ดำเนินรายการโดยคุณพลพงศ์ วังแพน
2013-09-12โฮจิมินห์และการปลดปล่อยเวียดนามเป็นเอกราช ดำเนินรายการโดยคุณธราพงษ์ และวัฒนี
2013-09-11ภาคธุรกิจต่อการส่งออกและการลงทุนในมาดากัสการ์ ดำเนินรายการโดยคุณไกรวัฒ ภมรบุตร
2013-09-10เรื่อง มรดกโลกและสถานที่ท่องเที่ยวในลาว ตอน 3 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล
2013-09-06อาเซียน-จีน ดำเนินรายการโดยคุณพลพงศ์ วังแพน
2013-09-05อาหรับสปริง/ นักประดิษฐ์โทรทัศน์เครื่องแรกของโลก ดำเนินรายการโดยคุณธราพงษ์ คุณรัฐวุฒิ และคุณทิพย์สุดา
2013-09-04ลู่ทางการทำธุรกิจในมดากัสการ์ ดำเนินรายการโดยคุณไกรวัฒ ภมรบุตร