รายการภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2013-10-09บทสัมภาษณ์ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เรืองการเดินทางเยือนต่งประเทศของนายกรัฐมนตรี ดำเนินรายการโดยคุณไกรวัฒ ภมรบุตร
2013-10-08เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวในเมียนมาร์ ตอน 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล
2013-10-04การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ 68 ดำเนินรายการโดยคุณพลพงศ์ วังแพน
2013-10-03นักประพันธ์เพลงชื่อดังของโลก เบโธเฟน/ โมนาโค ดำเนินรายการโดยคุณธราพงษ์, คุณญาณิน และคุณณัฐชา
2013-10-02ทำความรู้จักสาธารณรัฐโมซัมบิก ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณไกรวัฒ ภมรบุตร
2013-10-01เรื่อง มรดกโลกและสถานที่ท่องเที่ยวในกัมพูชา ตอน 3 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล
2013-09-26กำเนิดและพัฒนาการของธง ดำเนินรายการโดยคุณธราพงษ์ จำนงลักษณ์
2013-09-25ทำความรู้จักกับโมซัมบิก ดำเนินรายการโดยคุณไกรวัฒ ภมรบุตร
2013-09-24เรื่อง มรดกโลกและสถานที่ท่องเที่ยวในกัมพูชา ตอน 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล