รายการพชร อังศุสุกนฤมล


ภัทรสุดา วโรพัฒน์

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ พชร อังศุสุกนฤมล, ภัทรสุดา วโรพัฒน์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2013-09-03เรื่อง มรดกโลกและสถานที่ท่องเที่ยวในลาว ตอน 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล
2013-08-29ประสบการณ์เรียนที่เยอรมนี/ ข่าวรอบโลก ดำเนินรายการโดยคุณจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
2013-08-28ทำความรู้จักสาธารณรัฐมาดากัสการ์ ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณไกรวัฒ ภมรบุตร
2013-08-27เรื่อง มรดกโลกและสถานที่ท่องเที่ยวในลาว ตอน 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล
2013-08-23วาระการพัฒนาภายหลัง ค.ศ. 2015 ดำเนินรายการโดยคุณพลพงศ์ วังแพน
2013-08-22ประเทศตุรกี/ ข่าวรอบโลก/ สอนเรื่อง Turkish Delight ดำเนินรายการโดยคุณจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
2013-08-21เรื่อง มรดกโลกและสถานที่ท่องเที่ยวในเวียดนาม ตอน 3 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล
2013-08-16สถานการณ์ในอียิปต์/ เปิดตัวการรณรงค์เป็นสมาชิก UNSC ดำเนินรายการโดยคุณพลพงศ์ วังแพน
2013-08-15ความรู้เกี่ยวกับประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ดำเนินรายการโดยคุณธราพงษ์ และคุณรัฐวุฒิ