รายการภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2013-05-02ASEAN Summit/ ข่าวรอบโลก/ สอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ดำเนินรายการโดยคุณจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
2013-05-01จีนให้เงินช่วยเหลือแอฟริกา 7.5 หมื่นล้าน/ ท่าทีของไทยในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 22/ ประเทศไทยกับการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันรถยนต์ฟอร์มูล่าวัน ดำเนินรายการโดยคุณไกรวัฒ ภมรบุตร
2013-04-30เรื่อง อิสตันบูล ประเทศตุรกี ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล
2013-04-26แถลงข่าวคดีพระวิหาร/ การมอบเงินความช่วยเหลือแผ่นดินไหว ดำเนินรายการโดยคุณพลพงศ์ วังแพน
2013-04-25สัมภาษณ์คุณกองลาภ ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-04-24โอกาสการค้าการลงทุนของไทยในบราซิล ดำเนินรายการโดยคุณไกรวัฒ ภมรบุตร
2013-04-23เรื่อง เมืองซีอาน ประเทศจีน ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล
2013-04-19เหตุวินาศกรรมที่สหรัฐฯ/ คาบสมุทรเกาหลี ดำเนินรายการโดยคุณพลพงศ์ วังแพน
2013-04-18ซาอุดิอาระเบีย/ ข่าวรอบโลก ดำเนินรายการโดยคุณจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา