รับฟังรายการสด
Discover Latin AmericaDiscover Latin America
18:00-18:30 น.

รายการพชร อังศุสุกนฤมล


ภัทรสุดา วโรพัฒน์

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ พชร อังศุสุกนฤมล, ภัทรสุดา วโรพัฒน์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2013-07-30เรื่อ สถานที่ท่องเที่ยวในบรูไน ดารุสซาลาม ตอน 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล
2013-07-26การประชุมอาเซียนระดับรัฐมนตรีต่างประเทศครั้งที่ 46 ดำเนินรายการโดยคุณพลพงศ์ วังแพน
2013-07-25ความสัมพันธ์ไทย-วาติกัน / สอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ AEC ดำเนินรายการโดยคุณธราพงษ์ และคุณพิชชาภรณ์
2013-07-24ทิศทางการต่างประเทศงไทย ดำเนินรายการโดยคุณไกรวัฒ ภมรบุตร
2013-07-23เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวในบรูไน ดารุสซาลาม ตอน 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล
2013-07-17โครงการสัมภาษณ์เยาวชนไทยในสหรัฐ และออสเตรเลีย กลับแผ่นดินแม่ ดำเนินรายการโดยคุณไกรวัฒ ภมรบุตร
2013-07-16เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวในสิงคโปร์ ตอน 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล
2013-07-11โปแลนด์/ ข่าวรอบโลก/ ศัพท์คำว่า Expecting baby และ delighted ดำเนินรายการโดยคุณจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
2013-07-10โอกาสทองการค้าลงทุน ธุรกิจท่องเที่ยวในศรีลังกา/ ประโยชน์ในการมี BOI ดำเนินรายการโดยคุณไกรวัฒ ภมรบุตร