รายการภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2013-07-11โปแลนด์/ ข่าวรอบโลก/ ศัพท์คำว่า Expecting baby และ delighted ดำเนินรายการโดยคุณจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
2013-07-10โอกาสทองการค้าลงทุน ธุรกิจท่องเที่ยวในศรีลังกา/ ประโยชน์ในการมี BOI ดำเนินรายการโดยคุณไกรวัฒ ภมรบุตร
2013-07-09เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวในสิงคโปร์ ตอน 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล
2013-07-05สถานการณ์อียิปต์/ อาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณพลพงศ์ วังแพน
2013-07-04สาระน่ารู้เกี่ยวกับฮังการี/ ประโชน์ของพริก/ พ่อมดน้อยชาาวอังกฤษด้าน IT ดำเนินรายการโดยคุณธราพงษ์ และคุณจำนงลักษณ์
2013-07-03การประท้วงครั้งใหญ่ในอียิปต์/ คนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณไกรวัฒ ภมรบุตร
2013-07-02เรื่อง มรดกโลกและสถานที่ท่องเที่ยวในฟิลิปปินส์ ตอน 3 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล
2013-06-28การประชุม FEALAC ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 6 ที่บาหลี ดำเนินรายการโดยคุณพลพงศ์ วังแพน
2013-06-27เยอรมนี/ ข่าวรอบโลก/ สอนภาษาอังกฤษ ดำเนินรายการโดยคุณจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา