รายการพชร อังศุสุกนฤมล


ภัทรสุดา วโรพัฒน์

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ พชร อังศุสุกนฤมล, ภัทรสุดา วโรพัฒน์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2013-06-05ญี่ปุ่น และไทยช่วยแอฟริกา/ การเยือนมัลดีฟของนายกรัฐมนตรี ดำเนินรายการโดยคุณไกรวัฒ ภมรบุตร
2013-06-04เรื่อง มรดกโลกและสถานที่ท่องเที่ยวในมาเลเซีย ตอน 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล
2013-05-30โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนญี่ปุ่น/ ไทย-อาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณเกศสุดา และคุณธราพงษ์
2013-05-29เศรษฐกิจการค้า ไทย-แอฟริกาใต้ ดำเนินรายการโดยคุณไกรวัฒ ภมรบุตร
2013-05-28มรดกโลกและสถานที่ท่องเที่ยวในมาเลเซีย ตอนที่1 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล
2013-05-24การประชุมผู้นำด้านน้ำเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณพลพงศ์ วังแพน
2013-05-22สัมภาษณ์คุณวัฒนา ฉัตรทอง เกี่ยวกับการจัดงานวันแอฟริกาของกระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณไกรวัฒ ภมรบุตร
2013-05-21เรื่องมรดกโลกและสถานที่ท่องเที่ยวในอินโดนีเซีย ตอน 3 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล
2013-05-17การประชุมระดับผู้นำด้านน้ำเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินรายการโดยคุณพลพงศ์ วังแพน