รายการภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2014-05-14UNHRC และการประชุมวันที่ 7 พ.ค. 2557 ดำเนินรายการโดยคุณศรีพงศ์ บุนนาค
2014-05-13เกร็ดความรู้วัฒนธรรมของประเทศอาเซียน/ ลอนดอน ประเทศมีมหาเศรษฐีมากที่สุด ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2014-05-09วันพืชมงคล/ วันดินโลก และปีดินสากล ดำเนินรายการโดยคุณพลพงศ์ วังแพน
2014-05-07Poland ดำเนินรายการโดยคุณศรีพงศ์ บุนนาค
2014-05-06กล้วยกับกล้าย ดำเนินรายการโดยคุณทิพย์สุดา และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2014-05-02การเยือนเอเชียของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ดำเนินรายการโดยคุณพลพงศ์ วังแพน
2014-05-01ประสบการณ์เกี่ยวกับประเทศลาว ดำเนินรายการโดยคุณณิชาภา เลิศประกายแสง
2014-04-30Poland/ WARSAW ดำเนินรายการโดยคุณศรีพงศ์ บุนนาค
2014-04-29ประเทศแอลจีเรีย ดำเนินรายการโดยคุณรัฐวุฒิ และคุณทิพย์สุดา