รับฟังรายการสด
ก้าวทันเทคโนโลยีก้าวทันเทคโนโลยี
17:30-18:00 น.

รายการพชร อังศุสุกนฤมล


ภัทรสุดา วโรพัฒน์

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ พชร อังศุสุกนฤมล, ภัทรสุดา วโรพัฒน์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2013-01-22การศึกษาประวัติศาสตร์และอารยธรรมของโลก ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล
2013-01-18วิกฤตตัวประกันที่อัลจีเรีย/ นรม. ญี่ปุ่นเยือนไทย ดำเนินรายการโดยพลพงศ์ วังแพน
2013-01-17ประสบการณ์ UNGA/ ข่าวรอบโลก/ ศัพท์ "consensus" ดำเนินรายการโดยคุณจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
2013-01-16ไทยกีบโกลบอลเทรนด์ในทรรศนะ ดร. สุรเกียรติ เสถียรไทย ดำเนินรายการโดยคุณไกรวัฒ ภมรบุตร
2013-01-15ภูเขาไกรลาสและสิกขิม ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล
2013-01-11สรุปข่าวประจำปี 2555 (2) ดำเนินรายการโดยคุณพลพงศ์ วังแพน
2013-01-10สิ่งที่ควรจับตาในปี 2556/ วันเด็กนานาชาติ/ ข่าวจากมูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินรายการโดยคุณจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
2013-01-09พัฒนาการของเศรษฐกิจจีน/ ACMEC Single Visa ดำเนินรายการโดยคุณไกรวัฒ ภมรบุตร
2013-01-08เทือกเขาหิมาลัย ตอนที่ 2 และเรืองทิเบต ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล