รับฟังรายการสด
ก้าวทันเทคโนโลยีก้าวทันเทคโนโลยี
17:30-18:00 น.

รายการพชร อังศุสุกนฤมล


ภัทรสุดา วโรพัฒน์

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ พชร อังศุสุกนฤมล, ภัทรสุดา วโรพัฒน์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2013-04-30เรื่อง อิสตันบูล ประเทศตุรกี ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล
2013-04-26แถลงข่าวคดีพระวิหาร/ การมอบเงินความช่วยเหลือแผ่นดินไหว ดำเนินรายการโดยคุณพลพงศ์ วังแพน
2013-04-25สัมภาษณ์คุณกองลาภ ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-04-24โอกาสการค้าการลงทุนของไทยในบราซิล ดำเนินรายการโดยคุณไกรวัฒ ภมรบุตร
2013-04-23เรื่อง เมืองซีอาน ประเทศจีน ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล
2013-04-19เหตุวินาศกรรมที่สหรัฐฯ/ คาบสมุทรเกาหลี ดำเนินรายการโดยคุณพลพงศ์ วังแพน
2013-04-18ซาอุดิอาระเบีย/ ข่าวรอบโลก ดำเนินรายการโดยคุณจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
2013-04-17รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์เรื่องศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณไกรวัฒ ภมรบุตร
2013-04-16เมืองเอียโออานนีนา