รายการภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2013-11-14ความแตกต่างระหว่างสหราชนาจักรบริทเทนใหญ่และประเทศอังกฤษ
2013-11-14
2013-11-07สัมภาษณ์นักเรียนทุนกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับภูมิภาคต่างๆ ในโลก ดำเนินรายการโดยคุณธราพงษ์
2013-11-06ลู่ทางการทำธุรกิจในโปแลนด์และฟิจิ ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-11-05โอมาน Generation ME ดำเนินรายการโดยคุณรัฐวุฒิ และคุณทิพย์สุดา
2013-11-01ปฏิบัติการสอดแนมของสหรัฐอเมริกา
2013-10-31การประชุมทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและเชก ดำเนินรายการโดยคุณธราพงษ์
2013-10-30ประวัติความเป็นมาของการถวายกฐินในประเทศไทย ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ