รายการภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2013-12-20ประวัติ เนลสันแมนเดล่า ดำเนินรายการโดยคุณพลพงศ์ วังแพน
2013-12-19EU/ เนลสันแมนเดลา/ สอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ดำเนินรายการโดยคุณจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
2013-12-18ราชอาณาจักรลักแซมเบิร์ก/ การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เซาท์ซูดาน/ แทนซาเนีย ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-12-17พัฒนาการนิวเคลียร์ของอิหร่าน (ต่อ) ดำเนินรายการโดยคุณรัฐวุฒิ และคุณทิพย์สุดา
2013-12-12การแปลงเด็กชาวโปแลนด์เป็นเยอรมันของนาซี ดำเนินรายการโดยคุณธราพงษ์ และคุณปาจรีย์
2013-12-11นายเนลสัน แมนเดอล่า ถึงแก่อสัญกรรม/ ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-แอฟริกาใต้ ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-12-06สถานการณ์ชุมนุมในยูเครน/ การเสียชีวิตของเนลสัน แมนเดลลา ดำเนินรายการโดยคุณพลพงศ์ วังแพน
2013-12-05การป้องกันการทำลายล้างเผ่าพันธุ์ในเวทีโลก ดำเนินรายการโดยคุณธราพงษ์ และคุณณรงค์
2013-12-04ราชอาณาจักรอันดอร์า/ คอโซโว ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ