รายการภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2014-06-27วันผู้ลี้ภัยโลก ดำเนินรายการโดยคุณพลพงศ์ วังแพน
2014-06-26เทศกาลกินเนื้อสุนัข/ การระบาดของเชื้ออีโบล่า/ Cookie Run/ แว่นตา อัจฉริยะ ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2014-06-25FIFA 2014 และ Brazil ดำเนินรายการโดยคุณศรีพงศ์ บุนนาค
2014-06-24องค์การความร่วมมืออิสลาม ดำเนินรายการโดยคุณรัฐวุฒิ นันทัยเกื้อกูล และคุณทิพย์สุดา คำโท
2014-06-20ดำเนินรายการโดยคุณพลพงศ์ วังแพน
2014-06-19ข่าวสั้นทันโลกเกร็ดความรู้ต่างๆ ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2014-06-17เทศกาลถือศีลอดเดือนรอมฎอน ดำเนินรายการโดยคุณทิพย์สุดา คำโท
2014-06-13ฟุตบอลโลกกับผลกระทบทางเศรษฐกิจของบราซิล ดำเนินรายการโดยคุณพลพงศ์ วังแพน
2014-06-11ดี-เดย์ (D-Day) 6 มิถุนายน 1944 ดำเนินรายการโดยคุณศรีพงศ์ บุนนาค