รายการภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2014-01-09ภาพวาดโมนาลิซ่า ดำเนินรายการโดยคุณธราพงษ์
2014-01-08วันเด็กสากลในประเทศต่างๆ ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2014-01-07ศาสนาอิสลาม ดำเนินรายการโดยคุณรัฐวุฒิ และคุณทิพย์สุดา
2014-01-03สรุปเหตุการณ์สำคัญรอบโลก ปี 2556 ครั้งแรก ดำเนินรายการโดยคุณพลพงศ์ วังแพน
2014-01-02กำหนดประเทศสหรัฐอเมริกา ดำเนินรายการโดยคุณธราพงษ์
2013-12-31ผจญภัยในอินเดีย ดำเนินรายการโดยคุณรัฐวุฒิ และคุณทิพย์สุดา
2013-12-27สรุปข่าวรอบสัปดาห์ 21-27 ธันวาคม 2556 ดำเนินรายการโดยคุณพลพงศ์ วังแพน
2013-12-25เทศกาลคริสตมาส ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-12-24สอบนักการทูต ปี 2557 / รักอินเดีย ดำเนินรายการโดยคุณรัฐวุฒิ และคุณทิพย์สุดา