รายการพชร อังศุสุกนฤมล


ภัทรสุดา วโรพัฒน์

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ พชร อังศุสุกนฤมล, ภัทรสุดา วโรพัฒน์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2013-11-27พายุไห่เยี่ยน มัจจุราช วาตภัยถล่มฟิลิปปินส์ ตอน 2 ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-11-26มหาสงครามโลกครั้งที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณรัฐวุฒิ
2013-11-22การประชุม Connect Asia Pacific Summit ดำเนินรายการโดยคุณพลพงศ์ วังแพน
2013-11-21ความเชื่อผิดๆ เรื่องเกี่ยวกับอวกาศ ดำเนินรายการโดยคุณธราพงษ์ และคุณพนมขวัญ
2013-11-20พายุไห่เยี่ยน/ มัจุราชวาทภัยถล่มฟิลิปปินส์ ตอนที่ 1 ดำเนินรายากรโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-11-19สงครามโลกครั้งที่ 1/ ความสำคัญของเมืองมักกะห์ ดำเนินรายการโดยคุณรัฐวุฒิ
2013-11-15ภัยธรรมชาติที่ฟิลิปปินส์
2013-11-14ความแตกต่างระหว่างสหราชนาจักรบริทเทนใหญ่และประเทศอังกฤษ
2013-11-14