รับฟังรายการสด
สานไมตรี พิธีการทูตสานไมตรี พิธีการทูต
06:30-07:00 น.

รายการภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2013-12-03ความขัดแย้งในซีเรีย/ พัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่าน ดำเนินรายการโดยคุณรัฐวุฒิ นันทัยเกื้อกูล
2013-11-29จอร์แดน สมัครสมาชิก UNSC /ความตกลงนิวเคลียร์อิหร่าน ดำเนินรายการโดยคุณพลพงศ์ วังแพน
2013-11-27พายุไห่เยี่ยน มัจจุราช วาตภัยถล่มฟิลิปปินส์ ตอน 2 ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-11-26มหาสงครามโลกครั้งที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณรัฐวุฒิ
2013-11-22การประชุม Connect Asia Pacific Summit ดำเนินรายการโดยคุณพลพงศ์ วังแพน
2013-11-21ความเชื่อผิดๆ เรื่องเกี่ยวกับอวกาศ ดำเนินรายการโดยคุณธราพงษ์ และคุณพนมขวัญ
2013-11-20พายุไห่เยี่ยน/ มัจุราชวาทภัยถล่มฟิลิปปินส์ ตอนที่ 1 ดำเนินรายากรโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-11-19สงครามโลกครั้งที่ 1/ ความสำคัญของเมืองมักกะห์ ดำเนินรายการโดยคุณรัฐวุฒิ
2013-11-15ภัยธรรมชาติที่ฟิลิปปินส์