รายการภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2014-07-17MH370/ โครงการเซลล์แสงอาทิตย์ของอินเดีย/ กทม. หลุดโผเมืองท่องเที่ยว/ การอดนอน ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2014-07-16ASEAN และสิทธิมนุษยชน (แรงงาน) ดำเนินรายการโดยคุณศรีพงศ์ บุนนาค
2014-07-15รัฐคูเวต ดำเนินรายการโดยคุณรัฐวุฒิ นันทกัยเกื้อกูล
2014-07-10สหรัฐคุมเข้มการนำอิเลคโทรนิคขึ้นเครื่องบิน/ วัฒนธรรมบาบ๋า บ่าหยา/ คนทิเบตมียีนส์มนุษย์โบราณ ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2014-07-09ความปลอดภัยในสนามบินทั่วโลก และการยกระดับความปลอดภัยในสนามบินสหรัฐฯ ดำเนินรายการโดยคุณศรีพงศ์ บุนนาค
2014-07-04คสช.ออกคำสั่งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง,ปลัด กต. ให้สัมภาษณ กรณีอียูระงับหนังสือเดินทางราชการไทย,การประชุมสันติภาพและการปรองดองแห่งอาเซียน(APRC),DSI -กระทรวงแรงงาน-พม. แจงสหรัฐ-ไทยไม่ได้นิ่งเฉยการค้ามนุษย์ ดำเนินรายการโดยบัญชา ธิโกศรี
2014-07-03Trend ของขวัญคริสตมาส 57/ ภัยทางธรรมชาติ/ การประมูลรางวัลตุ๊กตาทอง/ กาแฟสกัดเป็นน้ำมันได้ ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2014-07-02ความสัมพันธ์ระหว่าง ASEAN-CANADA และความสัมพันธ์ไทย-แคนนาดา ดำเนินรายการโดยคุณศรีพงศ์ บุนนาค
2014-07-01ซาอุดิอาระเบีย/ MERS ดำเนินรายการโดยคุณรัฐวุฒิ นันทัยเกื้อกูล และคุณทิพย์สุดา คำโท