รายการพชร อังศุสุกนฤมล


ภัทรสุดา วโรพัฒน์

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ พชร อังศุสุกนฤมล, ภัทรสุดา วโรพัฒน์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2021-07-23ยุโรปแหล่งรวมมรดกโลก
2021-07-21วัคซีน-ยารักษา-การตรวจ: สู้โควิด-19 ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย
2021-07-16เกร็ดน่ารู้โอลิมปิก 2020
2021-07-15การท่องเที่ยวของนิวซีแลนด์ในยุคโควิด - 19
2021-07-14เมื่อโรงงานระเบิดสะท้อนปัญหาผังเมือง
2021-07-0910 เทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต
2021-07-08เทคโนโลยีใหม่ในกระบวนการยุติธรรม (ตอนที่ 2)
2021-07-07เทรนด์ธุรกิจกาแฟมาแรงในปี 2021
2021-07-01เทคโนโลยีใหม่ในกระบวนการยุติธรรม (ตอนที่ 1)