รายการภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2022-01-1210 ฐานข้อมูลสําคัญเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
2022-01-05เรื่องน่ารู้ก่อนย้ายบ้านไปต่างประเทศ
2021-12-15การลงทุนสีเขียว
2021-12-08วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19
2021-12-01การขับเคลื่อนเรื่องผักผลไม้เป็นวาระแห่งชาติ
2021-11-26ความคืบหน้าวัคซีนโควิดสัญชาติไทย
2021-11-25พัฒนาการของอาหารจานด่วน (ตอนที่ 2)
2021-11-19วัฒนธรรมการกินฟาสต์ฟู้ด (ตอนที่ 1)
2021-11-18พัฒนาการของอาหารจานด่วน (ตอนที่ 1)