รับฟังรายการสด
ก้าวทันเทคโนโลยีก้าวทันเทคโนโลยี
17:30-18:00 น.

รายการพชร อังศุสุกนฤมล


ภัทรสุดา วโรพัฒน์

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ พชร อังศุสุกนฤมล, ภัทรสุดา วโรพัฒน์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2021-01-22พิธีสาบานจนของประธานาธิบดี โจ ไบเดน
2021-01-21สังคมไทยไร้เงินสด
2021-01-14เปิดประสบการณ์การสอบเข้าเป็นนักการทูต
2021-01-08ประเทศขนาดจิ๋วในยุโรป (โมนาโก)
2021-01-07ชวนคุยเรื่อง APEC
2020-12-31รู้จักเทคโนโลยี IoT ความอัจฉริยะที่หลายคนคาดไม่ถึง
2020-12-25ซานตาคลอสมีที่มาอย่างไร
2020-12-24วิวัฒนาการ "รถพุ่มพวง"
2020-12-18นครรัฐวาติกัน ประเทศที่เล็กที่สุดในโลก