รายการภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2021-08-25รู้จัก 6 ภาพยนตร์จากผู้กํากับไทยที่ได้ไปเวทีโลก
2021-08-20สํารวจสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กในต่างประเทศ
2021-08-19การสืบสวนอาชญกรรมไซเบอร์ด้วย Big Data
2021-08-18บทเรียนจากภูฏาน บนเส้นทางสู่ประเทศที่ทุกคนไดรับวัคซีน
2021-08-13การฟื้นฟูกิจการหลังโควิด-19:กรณีศึกษาธุรกิจญี่ปุน (ตอนที่ 2)
2021-08-12การฟื้นฟูกิจการหลังโควิด-19:กรณีศึกษาธุจกิจญี่ปุ่น (ตอนที่ 1)
2021-08-11รู้จัก Bubble and Seal มาตรการสกัดเชื้อโควิด-19
2021-08-06ผลกระทบของโควิด-19 ต่อการบริโภคข้าว
2021-08-05ศาลดิจิทัล (Digital Court): สู่ความยุติธรรมที่รวดเร็วและใกล้มือยิ่งขึ้น