รับฟังรายการสด
ทันโลกกีฬาทันโลกกีฬา
22:00-22:30 น.

รายการพนม ทองประยูร


บัญชา ธิโกศรี

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ พนม ทองประยูร, บัญชา ธิโกศรี

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2020-10-02การสื่อสารในภาวะวิกฤต
2020-10-01Skateboard แฟชั่นสตรีทหรือกีฬา
2020-09-30ความร่วมมือด้านข่าวสารสำนักข่าวอิหร่านและสำนักข่าว อสมท. ไทย
2020-09-25การสื่อสารในภาวะวิกฤต (ตอนที่ 1)
2020-09-24วิกฤตไฟป่าที่รัฐแคลิฟอร์เนีย
2020-09-23การจัดประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์ก
2020-09-17ชินโนะสุเกะกับความโด่งดังในเอเชีย
2020-09-16นรม.คนใหม่ของญี่ปุ่น
2020-09-11วิถีเกษตรยั่งยืนที่ระนอง