รับฟังรายการสด
Discover Latin AmericaDiscover Latin America
18:00-18:30 น.

รายการพชร อังศุสุกนฤมล


ภัทรสุดา วโรพัฒน์

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ พชร อังศุสุกนฤมล, ภัทรสุดา วโรพัฒน์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2021-03-05วาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG
2021-03-04สถานีกลางบางซื่อ : ศูนย์กลางระบบรางใหญ่ที่สุดในอาเซียน
2021-02-26วัฒนธรรมการรับประทานเครื่องจิ้มในอาเซียน
2021-02-25วัสดุนาโน มลพิษรูปแบบใหม่ภัยร้ายที่คาดไม่ถึง
2021-02-19ข้าวไทยในตลาดโลก
2021-02-18Clubhouse แอปพลิเคชั่นน้องใหม่ไฟแรง
2021-02-12ภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อลดโลกร้อน
2021-02-04Donut & BCG Economy
2021-01-28ส่องวัฒนธรรมการรักสวยรักงามจากซีรีย์เกาหลี