รายการพชร อังศุสุกนฤมล


ภัทรสุดา วโรพัฒน์

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ พชร อังศุสุกนฤมล, ภัทรสุดา วโรพัฒน์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2021-06-23วัคซีนโควิด-19 ฉีดต่างชนิดทําได้หรือไม่
2021-06-17CPTPP (ตอนที่ 3): ประเด็นด้านเกษตรใน CPTPP โดยเฉพาะการเข้าเป็นสมาชิก UPOV 1991
2021-06-11CPTPP (ตอนที่ 2): ประเด็นห่วงกังวล ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2021-06-10CPTPP (ตอนที่ 1):ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ CPTPP และการดําเนินการของไทย
2021-06-09โอ๊คแลนด์ครองแชมป์เมืองน่าอยู่ที่สุดในโลก
2021-05-28ต้นไม้กับการต่างประเทศ
2021-05-07สังคมไร้เงินสด
2021-05-06
2021-04-30การถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในไทย