รับฟังรายการสด
ดาวดวงน้อยดาวดวงน้อย
19:00-19:30 น.

รายการวีนัส อัศวภูมิ

News & Views

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอทัศนะต่อสถานการณ์ในไทยและต่างประเทศ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ

วัน หัวข้อ
2013-01-21Bangkok, our city/ Tablets in Saudi Arabia ดำเนินรายการโดยคุณนวิน จิราพันธุ์
2013-01-14Global Action/ NYTimes46 places to go in 2013/ Thailand Minmum Wage ดำเนินรายการโดยคุณนวิน จิราพันธุ์
2013-01-072013 Trends/ ASEAN Connectivity ดำเนินรายการโดยคุณนวิน จิราพันธุ์
2012-12-3131th Dec 2012/ Natural Disasters/ Cyber Disasters ดำเนินรายการโดยคุณนวิน จิราพันธุ์