รายการวีนัส อัศวภูมิ

News & Views

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอทัศนะต่อสถานการณ์ในไทยและต่างประเทศ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ

วัน หัวข้อ
2014-05-12OECE / Southeast ดำเนินรายการโดยคุณศรีพงศ์ บุนนาค
2014-05-05ASEAN ดำเนินรายการโดยคุณศรีพงศ์ บุนนาค
2014-04-28ASEAN-CHINA/ SOM on DOC ดำเนินรายการโดยคุณศรีพงศ์ บุนนาค
2014-04-21News Update ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2014-03-31HAITI ดำเนินรายการโดยคุณศรีพงศ์ บุนนาค
2014-03-24เครื่องบิน MH370 ดำเนินรายการโดยคุณศรีพงศ์ บุนนาค
2014-03-17เมียนมาร์ ดำเนินรายการโดยคุณศรีพงศ์ บุนนาค
2014-03-10BIMSTEC ดำเนินรายการโดยคุณศรีพงศ์ บุนนาค
2014-03-03อินโดนิเซีย และทะเลจีนใต้ ดำเนินรายการโดยคุณศรีพงศ์ บุนนาค