รายการวีนัส อัศวภูมิ

News & Views

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอทัศนะต่อสถานการณ์ในไทยและต่างประเทศ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ

วัน หัวข้อ
2013-07-29PM' Trip to Africa/ Cambudia ดำเนินรายการโดยคุณนวิน จิราพันธุ์
2013-07-22Thailand's Tourism Remains Strong and Contributes to Economic Growth ดำเนินรายการโดยคุณมานากรณ์ เมฆประยูรทอง
2013-07-15Thailand AIDS ดำเนินรายการโดยคุณมานากรณ์ เมฆประยูรทอง
2013-07-08Egypt/ Plane Crash in San Francisco/ US-EU/ Thailand's Rice Exports to Africa ดำเนินรายการโดยคุณนวิน จิราพันธุ์
2013-07-01Obama's visit to Africa/ Domestic Politics : Reshuffle and Rice Pledging Scheme/ Myanmar's Domestic Production Capacity ดำเนินรายการโดยคุณนวิน จิราพันธุ์
2013-06-24Care for Muslim Thai/ Cyber Security Thailand/ Thai Water Management ดำเนินรายการโดยคุณมานากรณ์ เมฆประยูรทอง
2013-06-17TURKEY/ AFRICA RISING/ Thailand's Proactive Foreign Policy ดำเนินรายการโดยคุณนวิน จิราพันธุ์
2013-06-03US-SEA relations ดำเนินรายการโดยคุณมานากรณ์ เมฆประยูรทอง
2013-05-20Africa Day 2013/ Water Summit/ Syria interview Assad ดำเนินรายการโดยคุณนวิน จิราพันธุ์