รายการ


News & Views

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอทัศนะต่อสถานการณ์ในไทยและต่างประเทศ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ

วัน หัวข้อ
2014-08-04WHO, Ebola Virus and health security ดำเนินรายการโดยคุณศรีพงศ์ บุนนาค
2014-07-28UNSC election for 2017-2018 ดำเนินรายการโดยคุณศรีพงศ์ บุนนาค
2014-07-21RIMPAC and International security ดำเนินรายการโดยคุณศรีพงศ์ บุนนาค
2014-07-14Terrorism and International Relations ดำเนินรายการโดยคุณศรีพงศ์ บุนนาค
2014-07-07Ecosoc and Women's Participation ดำเนินรายการโดยคุณศรีพงศ์ บุนนาค
2014-06-30AMCDRR 6th ดำเนินรายการโดยคุณศรีพงศ์ บุนนาค
2014-06-23Cyber Security and India ดำเนินรายการโดยคุณศรีพงศ์ บุนนาค
2014-06-16Maritime Piracy in Southeast Asia and Africa ดำเนินรายการโดยคุณศรีพงศ์ บุนนาค และคุณวิริยาณ์ พรสุริยะ
2014-06-09CICA Interview ดำเนินรายการโดยคุณศรีพงศ์ บุนนาค