รายการยุวดี เมฆศิริวิชช์

TICA พัฒนาทั่วโลก

โดยคุณ ยุวดี เมฆศิริวิชช์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ free hits

นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของไทยในการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SEP for SDGs Partnership  โดยเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/ กิจกรรม ด้านการพัฒนาในประเทศต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์และตัวอย่างของความสำเร็จในการ น้อมนำ SEP ไปปรับใช้เพื่อบรรลุ SDGs

วัน หัวข้อ
2018-09-10สัมภาษณ์อธิบดีกรมการร่วมมือฯ เรื่องความร่วมมือ ใต้ ใต้
2018-09-03อาสาสมัครเพื่อนไทยกับศูนย์เรียนรู้ของลุงสุชล ตอนที่ 1
2018-08-27อาสาสมัครเพื่อนไทยกับการสอนภาษาไทยที่ภูฎาน ตอนที่ 2
2018-08-20อาสาสมัครเพื่อนไทย กับการสอนภาษาไทยที่ภูฏาน
2018-08-13OTOP กับ OVOP คืออะไร
2018-08-06TICA Connect คืออะไร
2018-07-30ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในฟิจิ
2018-07-23ชวนทหารไทยไปเบนิน
2018-07-1650 ปี อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต UNFPA และ TICA ตอนที่ 2