รับฟังรายการสด
เรียนภาษาเมียนมากันเถอะเรียนภาษาเมียนมากันเถอะ
22:00-22:30 น.

รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะรอบวัง

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจ และโครงการในพระราชดำริ พระราชพิธีและการใช้คำราชาศัพท์

วัน หัวข้อ
2014-12-31ตอน วัดราชาธิวาส ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2014-12-24ตอน วัดเทพศิริน ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2014-12-17ตอน วัดปทุมวนาราม ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2014-12-10ตอน วัดมหาพฤกฒาราม ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2014-12-03ตอน วัดราชนัดดา ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2014-11-26ตอน วัดเทพธิดา ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2014-11-19ตอน วัดสระเกศ ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2014-11-13Oil ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2014-11-12ตอน วัดยานนาวา ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ