รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะรอบวัง

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจ และโครงการในพระราชดำริ พระราชพิธีและการใช้คำราชาศัพท์

วัน หัวข้อ
2016-04-06แนวพระราชดำริด้านการศึกษาในรัชกาลที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-03-30แนวพระราชดำริด้านการศึกษา ในรัชกาลที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-03-23ราขศิลป์ ภัสตราภรณ์ (3) ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-03-16ราขศิลป์ ภัสตราภรณ์ (2) ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-03-09ราขศิลป์ ภัสตราภรณ์ ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-03-02สมเด็จแม่กับการศึกษา ตอนที่ 3 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-02-24สมเด็จแม่กับการศึกษา ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-02-17สมเด็จแม่กับการศึกษา ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-02-10เกร็ดที่สกลนคร/ โครงการหลวง ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ