รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะรอบวัง

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจ และโครงการในพระราชดำริ พระราชพิธีและการใช้คำราชาศัพท์

วัน หัวข้อ
2015-09-30เทพรัตน์ ทัศนา ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2015-09-23เทพรัตน์ ทัศนา ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2015-09-02การทรงานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ ตอนที่ 3 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2015-08-26การทรงานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2015-08-19การทรงานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2015-08-12สัมภาษณ์เยาวชนจิตอาสา รุ่นที่ 3 ตอนที่ 4 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2015-08-05สัมภาษณ์เยาวชนจิตอาสา รุ่นที่ 3 ตอนที่ 3 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2015-07-29สัมภาษณ์เยาวชนจิตอาสา รุ่นที่ 3 ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2015-07-22สัมภาษณ์เยาวชนจิตอาสา รุ่นที่ 3 ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ