รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะรอบวัง

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจ และโครงการในพระราชดำริ พระราชพิธีและการใช้คำราชาศัพท์

วัน หัวข้อ
2016-11-30พระเจ้าอยู่หัวแห่งประเทศไทย ทรงครองราชย์ครบหมื่นวัน ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-11-23พระราชกรณียกิจจังหวัดปัตตานี ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-11-16พระราชกรณียกิจจังหวัดนราธิวาส ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-11-09พระราชกรณียกิจจังหวัดยะลา ดำเนินรายการโยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-11-02พระราชกรณียกิจ จ.ชุมพร ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-10-12การเสด็จเยือนจังหวัดนครนายก ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-10-05การเสด็จฯไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ จ.ฉะเชิงเทรา ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-09-28การเสด็จฯ เยือนจังหวัดชัยนาท ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-09-21การเสด็จเยือนจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ