รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะรอบวัง

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจ และโครงการในพระราชดำริ พระราชพิธีและการใช้คำราชาศัพท์

วัน หัวข้อ
2016-11-09พระราชกรณียกิจจังหวัดยะลา ดำเนินรายการโยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-11-02พระราชกรณียกิจ จ.ชุมพร ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-10-12การเสด็จเยือนจังหวัดนครนายก ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-10-05การเสด็จฯไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ จ.ฉะเชิงเทรา ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-09-28การเสด็จฯ เยือนจังหวัดชัยนาท ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-09-21การเสด็จเยือนจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-09-14การเสด็จฯ เยือนจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-09-07การเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-08-31สัมภาษณ์เยาวชนจิตอาสา รุ่นที่ 4 ตอนที่ 4 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ