รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะรอบวัง

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจ และโครงการในพระราชดำริ พระราชพิธีและการใช้คำราชาศัพท์

วัน หัวข้อ
2016-09-14การเสด็จฯ เยือนจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-09-07การเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-08-31สัมภาษณ์เยาวชนจิตอาสา รุ่นที่ 4 ตอนที่ 4 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-08-24สัมภาษณ์เยาวชนจิตอาสา รุ่นที่ 4 ตอนที่ 3 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-08-17สัมภาษณ์เยาวชนจิตอาสา รุ่นที่ 4 ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-08-10สัมภาษณ์เยาวชนจิตอาสา รุ่นที่ 4 ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-06-29พระราชกรณียกิช จังหวัด ลำปาง ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-06-22การเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดตาก ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-06-15การเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ