รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะรอบวัง

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจ และโครงการในพระราชดำริ พระราชพิธีและการใช้คำราชาศัพท์

วัน หัวข้อ
2016-02-03ทรงมีความสุขที่ได้ทำเพื่อประชาชน ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-01-27คลองปลาร้องไห้ ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-01-20โครงการห้วยซอน-ห้วยซั้ว ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-01-13หนังสือในศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-01-06ปฏิทินหลวง
2015-12-30น้ำท่วมบรรเทาด้วยน้ำพระทัย
2015-12-23ที่มาของทฤษฏีใหม่
2015-12-16ถนนดิสโก้ ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2015-12-09อาชีพพระราชทาน : อาชีพเลี้ยงโคนม ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ