รับฟังรายการสด
เรียนภาษาเมียนมากันเถอะเรียนภาษาเมียนมากันเถอะ
22:00-22:30 น.

รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะรอบวัง

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจ และโครงการในพระราชดำริ พระราชพิธีและการใช้คำราชาศัพท์

วัน หัวข้อ
2014-11-05ตอน วัดสังเวช ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2014-10-29ตอน วัดเงิน ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2014-10-22ตอน วัดหงรัตนาราม ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2014-10-15ตอน วัดนางนอง ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2014-10-08ตอน วัดจันทาราม ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2014-10-01ตอน วัดระฆัง ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2014-09-24ตอน วัดราชบพิตร ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2014-09-17ตอน วัดบวรนิเวศ ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2014-09-10ตอน วัดสุทัศน์ ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ