รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะรอบวัง

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจ และโครงการในพระราชดำริ พระราชพิธีและการใช้คำราชาศัพท์

วัน หัวข้อ
2016-06-08การเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดพิจิตร ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-06-01พระราชกรณียกิจ จ.กำเแพงเพชร ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-05-25พระราชกรณียกิจ จ.เชียงใหม่ ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-05-18พระราชกรณียกิจ จ.เชียงใหม่ ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-05-11สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจในกรุงรัตนโกสินทร์ ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-05-04กรุงเทพมหานครในวรรณกรรมต่างๆ ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-04-27ย่านชุมชนในกรุงเทพมหานคร ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-04-20พระราชมรดกจาก รัชกาลที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัคน์ กันทาใจ
2016-04-13แนวพระราชดำริด้านการศึกษาในรัชกาลที่ 3 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ