รับฟังรายการสด
SDGs สร้างด้วยกันSDGs สร้างด้วยกัน
17:30-18:00 น.

รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะรอบวัง

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจ และโครงการในพระราชดำริ พระราชพิธีและการใช้คำราชาศัพท์

วัน หัวข้อ
2016-05-18พระราชกรณียกิจ จ.เชียงใหม่ ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-05-11สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจในกรุงรัตนโกสินทร์ ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-05-04กรุงเทพมหานครในวรรณกรรมต่างๆ ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-04-27ย่านชุมชนในกรุงเทพมหานคร ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-04-20พระราชมรดกจาก รัชกาลที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัคน์ กันทาใจ
2016-04-13แนวพระราชดำริด้านการศึกษาในรัชกาลที่ 3 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-04-06แนวพระราชดำริด้านการศึกษาในรัชกาลที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-03-30แนวพระราชดำริด้านการศึกษา ในรัชกาลที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-03-23ราขศิลป์ ภัสตราภรณ์ (3) ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ