รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะรอบวัง

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจ และโครงการในพระราชดำริ พระราชพิธีและการใช้คำราชาศัพท์

วัน หัวข้อ
2014-06-25ตอน วังหลัง (ต่อ) ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2014-06-18ตอน วังหลัง ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2014-06-11ตอน วังสามแพร่ง ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2014-06-04ตอน วังบูรพาภิรมย์ ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2014-05-28ตอน พระราชวังเดิม (ต่อ) ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2014-05-21ตอน พระราชวังเดิม ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2014-05-14ตอน วังริมคลอง บางลำพู ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์​ กันทาใจ
2014-05-07ตอน วังบ้านหม้อ ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์​ กันทาใจ
2014-04-30ตอน วังนางเลิ้ง ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ