รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะรอบวัง

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจ และโครงการในพระราชดำริ พระราชพิธีและการใช้คำราชาศัพท์

วัน หัวข้อ
2015-11-11เทพรัตน์ ทัศนา ตอนที่ 8 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2015-11-04เทพรัตน์ ทัศนา ตอนที่ 7 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2015-10-28เทพรัตน์ ทัศนา ตอนที่ 6 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2015-10-21เทพรัตน์ ทัศนา ตอนที่ 5 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2015-10-14เทพรัตน์ ทัศนา ตอนที่ 4 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2015-10-07เทพรัตน์ ทัศนา ตอนที่ 3 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2015-09-30เทพรัตน์ ทัศนา ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2015-09-23เทพรัตน์ ทัศนา ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2015-09-02การทรงานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ ตอนที่ 3 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ