รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะรอบวัง

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจ และโครงการในพระราชดำริ พระราชพิธีและการใช้คำราชาศัพท์

วัน หัวข้อ
2014-08-27วัดสำคัญในกรุงเทพมหานคร ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2014-08-20ตอน วัดสำคัญในกรุงเทพมหานคร ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2014-08-13ตอน อาคารต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2014-08-06ตอน พระราชวังดุสิต ตอนที่ 3 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2014-07-30ตอน พระราชวังดุสิต ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2014-07-23ตอน พระราชวังดุสิต ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2014-07-16ตอน วังสวนสุนันทา ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2014-07-09ตอน วังริมวัดโพธิ์ ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2014-07-02ตอน วังหน้า ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ