รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะรอบวัง

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจ และโครงการในพระราชดำริ พระราชพิธีและการใช้คำราชาศัพท์

วัน หัวข้อ
2013-07-31ต้นไม้ทรงปลูก 4 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัคน์ กันทาใจ
2013-07-24ต้นไม้ทรงปลูก 3 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2013-07-17ต้นไม้ทรงปลูก 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2013-07-10ต้นไม้ทรงปลูก ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2013-07-03เส้นทางเกลือ ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2013-06-26ตอน เจ้าฟ้านักอ่าน ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2013-06-19ตอน พระเจ้าอยู่หัวกับตัวอักษร อ. อวิโรธนะ ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2013-06-12พระเจ้าอยู่หัวกับอักษร ห. หน้าที่ ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2013-06-05ตอน พระเจ้าอยู่หัวกับตัวอักษร ส. เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ