รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะรอบวัง

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจ และโครงการในพระราชดำริ พระราชพิธีและการใช้คำราชาศัพท์

วัน หัวข้อ
2014-01-01พระเจ้าอยู่หัวกับองคมนตรี ตอน 17 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2013-12-25พระเจ้าอยู่หัวกับองคมนตรี ตอน 16 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2013-12-18พระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี ตอน 15 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2013-12-11พระเจ้าอยู่หัวกับองคมนตรี ตอน 14 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2013-12-04พระเจ้าอยู่หัวกับองคมนตรี ตอน 13 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2013-11-20พระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี ตอน 12 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2013-11-13พระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี ตอน 11 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2013-11-06พระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี ตอน 10 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2013-10-30พระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี ตอน 9 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ