รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะรอบวัง

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจ และโครงการในพระราชดำริ พระราชพิธีและการใช้คำราชาศัพท์

วัน หัวข้อ
2017-02-01การทรงงานของพ่อในความทรงจำ ตอนที่ 3 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2017-01-25การทรงงานของพ่อในความทรงจำ ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2017-01-18การทรงงานของพ่อในความทรงจำ ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2017-01-11สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการหลวง ตอนที่ 3 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2017-01-04สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการหลวง ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-12-28สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการหลวง ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-12-21พระราชนิพนธ์ในสมเด็จฯ ร.๙ ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-12-14เรื่องโปรดของในหลวง ร.๙ ดำเนินรายการโดยสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-12-07พระเจ้าอยู่หัวแห่งประเทศไทย ทรงครองราชย์ครบหมื่นวัน ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ