รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะรอบวัง

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจ และโครงการในพระราชดำริ พระราชพิธีและการใช้คำราชาศัพท์

วัน หัวข้อ
2017-09-20เรื่องเล่าจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตอนที่ 1
2017-09-13พระปรีชาสามารถด้านพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 9
2017-09-06พระปรีชาสามารถด้านกีฬาของรัชกาลที่ 9
2017-08-30สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญชลประทานเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านแหล่งน้ำ
2017-08-23สมเด็จพระนางเจ้าฯ กับการอนุรักษ์กล้วยไม้
2017-08-16สมเด็จพระนางเจ้่าฯ กับการไม่ทรงเลือกปฏิบัติ
2017-08-09สมเด็จพระนางเจ้าฯ กับงานศิลปาชีพ
2017-08-02คำแปลบทเจริญพระพุทธมนต์ ตอนที่ 7
2017-07-26อานิสงส์ของการสวดมนต์