รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะรอบวัง

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจ และโครงการในพระราชดำริ พระราชพิธีและการใช้คำราชาศัพท์

วัน หัวข้อ
2017-10-25ข้อมูลพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ตอนที่ 2
2017-10-18ข้อมูลพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ตอนที่ 1
2017-10-04เรื่องเล่าจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตอนที่ 3
2017-09-27เรื่องเล่าจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตอนที่ 2
2017-09-20เรื่องเล่าจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตอนที่ 1
2017-09-13พระปรีชาสามารถด้านพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 9
2017-09-06พระปรีชาสามารถด้านกีฬาของรัชกาลที่ 9
2017-08-30สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญชลประทานเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านแหล่งน้ำ
2017-08-23สมเด็จพระนางเจ้าฯ กับการอนุรักษ์กล้วยไม้