รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะรอบวัง

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจ และโครงการในพระราชดำริ พระราชพิธีและการใช้คำราชาศัพท์

วัน หัวข้อ
2017-04-05รอยพระยุคลบาท โดย พล.ต.อ. วิสิษฐ์ เดชกุญชร ตอนที่ 9 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2017-03-29รอยพระยุคลบาท โดย พล.ต.อ. วิสิษฐ์ เดชกุญชร ตอนที่ 8 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2017-03-22รอยพระยุคลบาท โดย พล.ต.อ. วิสิษฐ์ เดชกุญชร ตอนที่ 7 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2017-03-15รอยพระยุคลบาท โดย พล.ต.อ. วิสิษฐ์ เดชกุญชร ตอนที่ 6 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2017-03-08รอยพระยุคลบาท โดย พล.ต.อ. วิสิษฐ์ เดชกุญชร ตอนที่ 5 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2017-03-01รอยพระยุคลบาท โดย พล.ต.อ. วิสิษฐ์ เดชกุญชร ตอนที่ 4 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2017-02-22รอยพระยุคลบาท โดย พล.ต.อ. วิสิษฐ์ เดชกุญชร ตอนที่ 3 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2017-02-15รอยพระยุคลบาท โดย พล.ต.อ. วิสิษฐ์ เดชกุญชร ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2017-02-08รอยพระยุคลบาท โดย พล.ต.อ. วิสิษฐ์ เดชกุญชร ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ