รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะรอบวัง

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจ และโครงการในพระราชดำริ พระราชพิธีและการใช้คำราชาศัพท์

วัน หัวข้อ
2017-12-06พระปรีชาสามารถของรัชกาลที่ 10 ด้านภาษาและอักษรศาสตร์ (2)
2017-11-29พระปรีชาสามารถของรัชกาลที่ 10 ด้านภาษาและอักษรศาสตร์ (1)
2017-11-22นิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
2017-11-15นิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
2017-11-08บรมกษัตริย์วัฒนสถาน
2017-11-01นิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
2017-10-25ข้อมูลพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ตอนที่ 2
2017-10-18ข้อมูลพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ตอนที่ 1
2017-10-04เรื่องเล่าจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตอนที่ 3