รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะรอบวัง

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจ และโครงการในพระราชดำริ พระราชพิธีและการใช้คำราชาศัพท์

วัน หัวข้อ
2017-03-08รอยพระยุคลบาท โดย พล.ต.อ. วิสิษฐ์ เดชกุญชร ตอนที่ 5 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2017-03-01รอยพระยุคลบาท โดย พล.ต.อ. วิสิษฐ์ เดชกุญชร ตอนที่ 4 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2017-02-22รอยพระยุคลบาท โดย พล.ต.อ. วิสิษฐ์ เดชกุญชร ตอนที่ 3 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2017-02-15รอยพระยุคลบาท โดย พล.ต.อ. วิสิษฐ์ เดชกุญชร ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2017-02-08รอยพระยุคลบาท โดย พล.ต.อ. วิสิษฐ์ เดชกุญชร ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2017-02-01การทรงงานของพ่อในความทรงจำ ตอนที่ 3 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2017-01-25การทรงงานของพ่อในความทรงจำ ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2017-01-18การทรงงานของพ่อในความทรงจำ ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2017-01-11สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการหลวง ตอนที่ 3 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ