รายการจิดาภา ปราสาททอง


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ


ปริญญา อนันตการ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ จิดาภา ปราสาททอง, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ, ปริญญา อนันตการ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2014-05-02โคโด ศาสตร์เครื่องหอมของญี่ปุ่น/ กุยช่าย สรรพคุณและประโยชน์ ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2014-05-016 อันดับมื้อเช้าที่มีประโยชน์มากที่สุด ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง
2014-04-307 ประโยชน์ดีๆ ของการตื่นเช้า/ วิธีป้องกันงูเข้าบ้าน ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง
2014-04-29มารยาทในการรับประทานอาหารแบบสากลและแบบยุโรป ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2014-04-28ไทยเจออากาศร้อนสุดๆ ระวังเจอโรคลมแดด โรคหวัดแดด ถามหา ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2014-04-25ฟาโรห์ ฮัตเซปซุต/ มิยาโมโตะ มุซาชิ/ สปาผมนางผมหอม ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2014-04-2416 สิ่งที่ควรทำก่อนเลิกงานทุกวัน/ อาหารที่ช่วยงดบุหรี่ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2014-04-23ระวังอากาศร้อนทำให้ป่วย/ โรคพิษสุนัขบ้า ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2014-04-22ช่วยกันลดภาวะโลกร้อน ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย