รายการจิดาภา ปราสาททอง


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ


ปริญญา อนันตการ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ จิดาภา ปราสาททอง, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ, ปริญญา อนันตการ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2014-04-08กาชาดชวนบริจาคโลหิต/ 10 พฤติกรรมวายร้ายทำลายความสุขโดยไม่รู็ตัว ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2014-04-07ประวัติวันจักรี ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2014-04-04งานรับปริญญาระดับมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น/ ดูแลระบบย่อยด้วยน้ำมะตูม ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2014-04-03ศอกเนียนด้วยเอนไซม์/ ประโยชน์หอยนางรม ดำเนินรายการโดยคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2014-04-02มะเขือพวงกับการดูแลสุขภาพ/ เสาวรส แหล่งรวมวิตามินสำหรับสายตา ดำเนินรายการโดยคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2014-04-01มาดูกัน 10 ของใช้ที่ไม่ควรแชร์ร่วมกับใครทั้งสิ้น/ กินหอยหน้าร้อนระวังเจอขี้ปลาวาฬ ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2014-03-31ทำคิด 10 ข้อนี้ อีก 10 ปี เสียใจแน่นอน/ แค่กินอาหารด้วยตะเกียบลดน้ำหนักได้ผล ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2014-03-28โรคผิวหนังที่มากับฤดูร้อน/ ฤดูใบไม้ผลิกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ของคนญี่ปุ่น ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2014-03-27กรรมวิธีกินผักให้อร่อย/ โรคกรดไหลย้อน- โรคกระเพาะ ความเหมือนที่แตกต่าง ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร