รายการรัชกร มะยุรา


จิดาภา ปราสาททอง


พรรษา บุณยะกลัมพ


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ รัชกร มะยุรา, จิดาภา ปราสาททอง, พรรษา บุณยะกลัมพ, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2013-11-07เรื่องคอนเทคเลนส์/ น้ำมันรำข้าว ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-11-06เลือกไข่ไก่ที่ปลอดโรค/ ประโยชน์ของนม ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-11-05เต้าหู้ชนิดต่างๆ / 10 เหตุผลน่ายี้ของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-11-04พระนิพนธ์เรื่องสำคัญของสมเด็จพระสังฆราช/ 10 คติธรรมคำสอนแง่คิดดีๆ จากสมเด็จพระสังฆราช ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-11-01วันฮาโลวีน , อันตรายขนมปังไม่มีวันบูด ภัยใหม่กินถึงตาย , สาวงามสมัยโบราณของจีน
2013-10-31โรคไอบีเอส/ การกินยาก่อนอาหาร หรือหลังอาหาร ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-10-30คุณธรรมน้อมนำของสมเด็จพระญาณสังวรฯ / ว่านหางจระเข้ของเย็นมีมนต์ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-10-29พระประวัติเบื้องต้นของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 2 ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-10-28พระประวัติเบื้องต้นของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 1 ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย