รายการจิดาภา ปราสาททอง


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ


ปริญญา อนันตการ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ จิดาภา ปราสาททอง, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ, ปริญญา อนันตการ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2013-11-01วันฮาโลวีน , อันตรายขนมปังไม่มีวันบูด ภัยใหม่กินถึงตาย , สาวงามสมัยโบราณของจีน
2013-10-31โรคไอบีเอส/ การกินยาก่อนอาหาร หรือหลังอาหาร ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-10-30คุณธรรมน้อมนำของสมเด็จพระญาณสังวรฯ / ว่านหางจระเข้ของเย็นมีมนต์ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-10-29พระประวัติเบื้องต้นของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 2 ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-10-28พระประวัติเบื้องต้นของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 1 ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-10-25นมพร่องมันเนย/ ไทย-ญี่ปุ่น และสื่อโทรทัศน์ ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2013-10-24ผลไม้ไทยสารต้าอนุมูลอิสระเพียบ/ คนเป็นมะเร็งจะไม่ตายแล้ว/ กินรับหน้าหนาว ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-10-23ความเป็นมาวันปิยะมหาราช ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-10-22ระวังแมลงทอด อาจถึงตายได้/ 5 เรื่องที่แอบร้าย ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย