รายการจิดาภา ปราสาททอง


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ


ปริญญา อนันตการ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ จิดาภา ปราสาททอง, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ, ปริญญา อนันตการ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2013-12-2510 เหตุผลที่ทำให้กลายเป็นคนอ้วน/ ประชาธิปไตยสำหรับเด็ก ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรืองทอง และคุณวรรษมน
2013-12-24
2013-12-23เที่ยวดอย ขึ้นภู รับลมเย็น (3) ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-12-20japanshopping/ korea ground sale festival/ การล่มสลายของราชวงศ์โคยอและสถาปนาราชวงศ์โชซอน/ ถั่วแขกเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ได้ ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2013-12-18กล้วยหอม ยอดผลไม้มหัศจรรย์ / กินรสจืดยืดชีวิต ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-12-17เที่ยวดอย ขึ้นภู รับลมเย็น 2 ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-12-16ไหว้พระ 9 วัด/ เที่ยวดอย ขึ้นภู รับลมเย็น 1 ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-12-13โรคกลัวศุกร์ 13/ อาการกระตุกขณะนอนหลับ/ นอนหลับไม่สนิทเรื้อรัง/ กีแซง ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2013-12-12เลือกกินอย่างไรให้สุขภาพดี/ แอปปเปิ้ลต่างสีประโยชน์ดีต่างกัน/ กล้วยหอมยอดผลไม้มหัศจรรย์ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร